BEKO BEKOMAT

BEKO BEKOMAT Autodrain ชนิดไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน คุณภาพอันดับ 1 ของโลก จากเยอรมัน สามารถระบายน้ำในระบบลมอัดได้อย่างต่อเนื่อง รองรับแรงดันลมอัดสูงสุด 63 Bar ทนทาน ใช้งานง่าย สามารถแก้ไขปัญหาน้ำในระบบลมอัดได้เป็นอย่างดี พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อไม่ทำงาน