top of page

อุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติ ไม่สูญเสียลมอัด คุณภาพสูงจากเยอรมัน

> รองรับปริมาณลม 8 – 3,400 M3/Min

> รองรับแรงดันเริ่มต้น 16 Bar

> รองรับแรงดันสูงสุด 25 Bar (BEKOMAT 14 CO PN25)

> รองรับแรงดันสูงสุด 63 Bar (BEKOMAT 12 CO PN63)

> เหมาะสำหรับเครื่องปั๊มลมทุกประเภท, เครื่องทำลมแห้ง, ถังพักลมอัด,

ชุดกรองลมอัด

> เคลือบสารป้องกันการการกัดกร่อนของ Condensate

>เซนเซอร์วัดระดับความแม่นยำสูง ทำงานต่อเมื่อมีน้ำเท่านั้น

> ไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน

BEKOMAT® 13, 31, 32 Autodrain สำหรับปั๊มลม, Dryer แรงดัน 0.8 - 63 Bar

    bottom of page