top of page

อุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติ ไม่สูญเสียลมอัด คุณภาพสูงจากเยอรมัน

BEKOMAT 20

> เซนเซอร์วัดระดับความแม่นยำสูง ทำงานต่อเมื่อมีน้ำเท่านั้น

> ไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน

> ติดตั้งที่ Air Filter, Air Dryer

> รองรับแรงดัน 0.8 - 16 Bar

 

BEKOMAT 20 FM

> เซนเซอร์วัดระดับความแม่นยำสูง ทำงานต่อเมื่อมีน้ำเท่านั้น

> มีไฟแสดงสถานะของ Air Filter ว่าเหลือประสิทธิภาพการกรองกี่ %

> ไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน

> ติดตั้งที่ Air Filter ของ BEKO รุ่น CLEARPOINT

> รองรับแรงดัน 0.8 - 16 Bar

BEKOMAT® 20 Autodrain สำหรับ Air Filter รองรับแรงดัน 0.8 - 16 Bar

    bottom of page