top of page

เราคือ...กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบลมอัดสำหรับอุตสาหกรรมที่พร้อมเคียงข้างคุณ

        บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด และบริษัทในเครือ (CAP, PAE) มีความเชี่ยวชาญด้านระบบลมอัด พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร มากกว่า 33 ปี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2534 นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องปั๊มลม อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัดสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือตรวจวัดที่เที่ยงตรงและทันสมัย

        เรามุ่งมั่นในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดและเหมาะสมกับโรงงานของท่านมากที่สุด รวมทั้งเรายังทุ่มเทในการพัฒนา บริการหลังการขายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านได้รับลมอัดที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ต้องการและมีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งส่งผลให้โรงงานของท่านมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งยังส่งผลให้บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด และบริษัทในเครือ  ร่วมประสบความสำเร็จ ไปพร้อมกับธุรกิจของท่านและก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ตลอดไป

EED201C1-717A-475C-8AC6-E399CB4C8A34.png
  นายนิพนธ์ โตวิริยะเวช
   กรรมการผู้จัดการ
37088863_2326646137360750_44086970378606
  นางสาวเรวดี โตวิริยะเวช
   รองกรรมการผู้จัดการ
2017-09-01 10.25.28.jpg
  นายนิเพท โตวิริยะเวช
   รองกรรมการผู้จัดการ
180722234612_0ManagementTeam2018.jpg
  นายสุชิน  เล้าอรุณ
  ผู้จัดการทั่วไป
bottom of page