top of page

> กลุ่มผลิตภัณฑ์เต็มช่วงมือถือ 1 ตำแหน่งถึงตำแหน่ง 4 นิ่ง

> ขนาดเต็ม Chamber ทั้ง 6.9L และ 9 L SCBA Compatible

> ช่องเติมเหล็กผนังสองชั้น

> ความสูงในการโหลดต่ำพร้อมตัวรองรับแก๊สสปริง

> การเติมที่ปลอดภัยและง่าย

HIGH AIR

    bottom of page