top of page

สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "การออกแบบและตรวจวัดพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รุ่น 1/62"

อัปเดตเมื่อ 4 ม.ค. 2563วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีบริหารจัดการระบบลมอัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนาเพื่อแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ทางด้านพลังงานแบบบูรณาการร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น แนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เครื่องมือวัดในระบบลมอัด พร้อมการ Work Shop การตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page