top of page

BEKO METPOINT® FLM Flow Meter เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลของลมอัด คุณภาพสูงจากเยอรมัน

มีหลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการอนุรักษ์พลังงาน

ในระบบลมอัดโดยเฉพาะ

 

> รองรับปริมาณลมอัดที่ 13 – 25,697 cfm ที่ 6 Bar

> รองรับแรงดันสูงสุด 16 - 50 Bar

> รองรับขนาดท่อลมอัดขนาดตั้งแต่ 1 – 12 นิ้ว

Sensor ผลิตจากสแตนเลส มีความทนทานต่อความชื้นสูง

> หน้าจอแสดงผล Graphic Display ชัดเจนสังเกตง่าย

> ตรวจวัด เก็บข้อมูลของปริมาณลมอัดเพื่อให้ทราบการใช้ลมอัดในโรงงาน

สำหรับหาแนวทางการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด

> มีหลายขนาด หลายแบบให้เลือกตามความต้องการ

> ทางบริษัทฯ มีบริการตรวจวัดพฤติกรรมการใช้ลมอัด ตรวจวัดคุณภาพลมอัด ตรวจวัดละอองน้ำมันสำหรับลมอัด เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัด

BEKO METPOINT® FLM เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลของลมอัด

    bottom of page