top of page

กิจกรรมวันสงกรานต์ปี 2566

อัปเดตเมื่อ 25 พ.ค.

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) เพื่อสืบสานประเพณีไทยโดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลของพนักงาน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรอีกด้วย

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น