top of page

portable
small unit

เครื่องปั๊มลมแบบสกรูแบบลากจูง (Diesel Engine Driven Portable Screw Air Compressors) ยี่ห้อ Sullair จาก USA ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องปั๊มลมแบบสกรูแบบลากจูงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ให้มีความทนทานต่อทุกสภาวะ ใช้งานง่าย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงสุด ออกแบบมารองรับกับทุกความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง Sullair จึงรับประกันชุดสกรูสำหรับปั๊มลมลากจูงเป็นเวลา 5 ปี หรือ 10,000 ชั่วโมง

portable
Medium air pressure unit

เครื่องปั๊มลมแบบสกรูแบบลากจูง (Diesel Engine Driven Portable Screw Air Compressors) ยี่ห้อ Sullair จาก USA ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องปั๊มลมแบบสกรูแบบลากจูงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ให้มีความทนทานต่อทุกสภาวะ ใช้งานง่าย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงสุด ออกแบบมารองรับกับทุกความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง Sullair จึงรับประกันชุดสกรูสำหรับปั๊มลมลากจูงเป็นเวลา 5 ปี หรือ 10,000 ชั่วโมง

portable
high air pressure unit

เครื่องปั๊มลมแบบสกรูแบบลากจูง (Diesel Engine Driven Portable Screw Air Compressors) ยี่ห้อ Sullair จาก USA ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องปั๊มลมแบบสกรูแบบลากจูงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ให้มีความทนทานต่อทุกสภาวะ ใช้งานง่าย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงสุด ออกแบบมารองรับกับทุกความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง Sullair จึงรับประกันชุดสกรูสำหรับปั๊มลมลากจูงเป็นเวลา 5 ปี หรือ 10,000 ชั่วโมง

bottom of page