SULLAIR Oil free air compressors

เครื่องปั๊มลมแบบสกรู Sullair Oil Free จาก USA ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องปั๊มลมแบบสกรูแบบ Oil Free สามารถผลิตลมอัดปราศจากน้ำมัน 100% มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ให้มีประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงสุด ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 440 kW ปริมาณลม 5.6 - 2,888 CFM แรงดันลมสูงสุด 0.8 - 10.5 BAR ออกแบบมารองรับกับทุกความต้องการของทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการลมอัดปราศจากน้ำมันคุณภาพสูง