SULLAIR
compressed air treatment

Sullair นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มลมประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังมีอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดคุณภาพสูง  ที่ได้ทำการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ออกแบบมาให้มีความทนทาน ใช้งานง่าย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงสุด รองรับกับมาตรฐาน ISO:8973.1 โดยเฉพาะ