top of page

SULLAIR
compressed air treatment

Sullair นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มลมประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังมีอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดคุณภาพสูง  ที่ได้ทำการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ออกแบบมาให้มีความทนทาน ใช้งานง่าย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงสุด รองรับกับมาตรฐาน ISO:8973.1 โดยเฉพาะ

BEKO compressed air technology

BEKO Compressed Air Treatment อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด คุณภาพสูงจากประเทศเยอรมัน ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดมาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทนทาน ใช้งานง่าย ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงสุด ประกอบด้วย Air Dryer เครื่องทำลมแห้งประสิทธิภาพสูง มีทั้งแบบ Membrane Dryer ไม่ใช้ไฟฟ้า Air Dryer แบบใช้น้ำยาทำความเย็นและ Air Dryer แบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น ชุดกรองลมอัดคุณภาพสูง อุปกรณ์บำบัดลมอัดคุณภาพสูง รองรับมาตรฐาน ISO:8973.1 โดยเฉพาะ

RHINOS compressed AIR treatment

RHINOS อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดคุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากเยอรมัน ทางบริษัทฯ ได้กำหนด Spec ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของเมืองไทย ใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพสูง หาได้ง่ายในตลาด ส่งผลให้บำรุงรักษาง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถทำค่า Dewpoint ได้คงที่ตลอดอายุการใช้งาน ออกแบบมารองรับกับมาตรฐาน ISO:8973.1 โดยเฉพาะ

bottom of page