top of page

BEKOMAT® 08/09 Autodrain สำหรับปั๊มลมขนาดใหญ่  เช่น Gas Compressors ปั๊มลม Oil Free

รองรับแรงดัน 0.5 - 10 Bar

อุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติ ไม่สูญเสียลมอัด คุณภาพสูงจากเยอรมัน

> เซนเซอร์วัดระดับความแม่นยำสูง ทำงานต่อเมื่อมีน้ำเท่านั้น

> ไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน

> ผลิตจากวัสดุ Stainless Steel ป้องกันสนิมจากการกัดกร่อนที่รุนแรงเช่นในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

โรงงานอุตสาหกรรมเคมี

> ติดตั้งที่ ปั๊มลมขนาดใหญ่ ปั๊มลม Oil Free, Gas Compressors

BEKOMAT® 08/09 Autodrain สำหรับปั๊มลมขนาดใหญ่ รองรับแรงดัน 0.5 - 10 Bar

    bottom of page