top of page

อบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและเข้าใหม่

อัปเดตเมื่อ 13 มี.ค.


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร ”ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” ให้กับแผนกบริการและวิศวกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงานและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร



ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page