top of page

สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2566


📣📣📣 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ ร่วมกับ สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2566 โดยคุณรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ นายกสมาคมฯ และคุณนิเพท โตวิริยะเวช อุปนายกสมาคมฯ รวมถึงคณะกรรมการสมาคมฯ ในรูปแบบ (Online + Onsite) ณ.ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page