top of page

บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด BEKO อย่างเป็นทางการ


บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด BEKO Technologies ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2018 


BEKO Technologies (BEKO) อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด และเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพลมอัดคุณภาพสูง จากเยอรมัน รองรับมาตรฐาน ISO.8973.1 มีสินค้าดังต่อไปนี้


1.    อุปกรณ์ดักน้ำและน้ำมันประสิทธิภาพสูง (Condensate Technology) ประกอบด้วย

1.1 ออโต้เดรนชนิดไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน รองรับแรงดันสูงสุด 63 Bar

1.2 อุปกรณ์แยกน้ำและน้ำมันออกจากลมอัด

1.3 ระบบดึงน้ำและน้ำมันออกจากระบบลมอัดคุณภาพสูง


2.    อุปกรณ์บำบัดลมอัดให้เป็นลมอัดแบบ (Oil – Free) ประกอบด้วย

2.1 เครื่องทำลมแห้งแบบใช้ Activated Carbon ขจัดน้ำ, ของเหลว และน้ำมันออกจากลมอัด

2.2 อุปกรณ์บำบัดลมอัดให้ปราศจากน้ำมันเจือปน 100%


3.  ชุดกรองลมอัดประสิทธิภาพสูง (Filtration) ประกอบด้วย

3.1  ชุดกรองลมอัดประสิทธิภาพสูง  รองรับแรงดันลมอัดสูงสุด 500 Bar

3.2  อุปกรณ์สลัดน้ำออกจากลมอัดคุณภาพสูง


4.  เครื่องทำลมแห้งประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน  (Drying) ประกอบด้วย

4.1 เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ทำค่า Dewpoint ได้คงที่ตลอดอายุการใช้งาน

4.2 เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้นประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน

4.3 เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน ไม่ใช้ไฟฟ้า นำความชื้นออกจากลมอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย


5.  อุปกรณ์ตรวจวัดในระบบลมอัด (Measurement Technology) ประกอบด้วย

5.1 เซนเซอร์ปะสิทธิภาพสูง วัดค่า Dewpoint, วัดค่าแรงดันลมอัด, วัดปริมาณลมอัด, เครื่องมือวัดลมรั่วในระบบลมอัด

5.2 เครื่องมือวัดค่าฝุ่นและละอองน้ำมันที่หลุดไปกับลมอัด

5.3 เครื่องมือเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ลมอัดในโรงงาน

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page