top of page

กิจกรรมวันสงกรานต์ 12 เมษายน 2567


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) เพื่อสืบสานประเพณีไทยโดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลของพนักงาน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรอีกด้วย
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page